Dakdiagnose


Hoe ontstaan algen, korstmossen en mossen op uw dak? 


Boosdoeners: Algen, korstmossen en mossen ontstaan op vochtige plaatsen met een gebrek aan ventilatie. Eerst komen de algen, vaak al binnen het jaar. Daarop volgen de korstmossen en mossen, met als laatste eventueel hogere planten. Korstmossen komen voor op de drogere plaatsen, mossen op de vochtige en natte plaatsen. Gevoelige plaatsen De vochtige noordkant van daken en gebouwen wordt als eerste geteisterd door algen. Ook beschaduwde zijdes zijn er gevoeliger voor. De algen vormen een dunne laag, die vocht en stof vasthoudt, zodat korstmossen en mossen zich makkelijker kunnen vestigen. Later groeien eventueel zelfs planten op de door de mossen ingevangen aarde en stof. Het belang van goede dakventilatie Je zou verwachten dat de wind het dak voldoende droog houdt, maar vaak komt vocht van binnenuit. Wij bouwen immers met spouwen om vocht van buiten te weren. Bijgevolg condenseert vocht van binnenuit, als gevolg van de hogere dampdruk in de woning en het afkoelen van vochtige lucht in het bouwdeel. Het resultaat? Zonder een optimale dakventilatie wordt de onderkant van het dak vochtig. Een ideale groeibodem voor algen en mossen.


Het ontmossen van daken, wanneer is dat nodig? 


Het juiste moment voor het ontmossen van daken hangt af van de volgende factoren: 

1.  het soort dakbedekking

2. de oriëntatie: de noorderkant van het dak ziet minder zon, is vaak vochtiger (regen en dauw drogen niet zo vlug) en is dus

    sneller onderhevig aan mosvorming 

3. de omgeving: een groene omgeving met bossen en bomen geeft meer mosvorming . 

4. dakisolatie: uw dak kan sneller groen worden bij een goed geïsoleerd dak. Omdat uw woning minder warmte verliest, 

     blijven uw pannen iets langer vochtig. Is uw dak groen of vervuild?  

     Stel ontmossing van uw dak dan niet uit!


Voor vrijblijvend advies of een offerte, bel ons gratis op 0800 15 999. Wij helpen u snel verder.

Ander advies